πŸ“’ Actions Speak Louder Than Words!

Kod Q radio amatur

Posted: Jan 11, 2021 | Reading time: 2 min
⚠️ Warning: This post is over a year old, the information may be out of date.
post

Secara umumnya, Q kod adalah bertujuan untuk meringkaskan percakapan atau suatu perbualan antara pengendali amatur. Berikut adalah Q Kod yang terdapat dalam komunikasi Radio Amatur:-

Kod Maksud
QRA Nama stesen kendalian / Handling Network
QRK Apakah jelas tahap pancaran(sebutan saya)/ legibility of my signals (R1 to R5)
QRL Frekuensi sibuk atau sedang diguna / Are you busy?
QRM Ada gangguan frekuensi dari stesen lain / Are you being interfered with?
QRO Meminta tingkatkan kuasa pancaran? / High power
QRP Meminta rendahkan kuasa pancaran / Low power
QRT Berhenti memancar @ keluar dari frekuensi / stop transmission
QRU Tiada sebarang mesej yang ingin disampaikan @ sekian sahaja dari saya / I have nothing for you
QRV Adakah anda sudah bersedia / Are you ready
QRX Berhenti seketika / Will call you again at…
QRZ Siapa yang memanggil? / By whom am i being called?
QSA Apakah kekuatan signal saya / What is the strength of my signal (S1-S5)
QSB Adakah pancaran saya menurun / Does the strength of my signal vary?
QSD Pemancaran tidak dapat difahami / Bad signal
QSL Pemancaran jelas dan difahami / Acknowledgement receipt
QSN Pemancaran dapat di dengar / I can heard clearly
QSO Sedang berkomunikasi di radio / Communicate with…
QSP Memaklumkan menyampaikan mesej kepada pihak ke-3 / Will you relay to….
QST Membuat pengumuman dalam frekuensi / Announcement to all amateurs
QSY Bertukar ke frekuensi lain / Shall i change to…
QTH Apakah lokasi anda / What is your location
QTR Sekarang jam berapa? / What is the exact time?

Edit

Have some thoughts, discussion or feedback on this post?
Related Posts

Other posts you may be interested in:

IndieWeb Interactions

Below you can find the interactions that this page has had using Indieweb. Which means, you can mentioned this URL on any website that support WebMention. Have you written a response to this post? Let me know the URL:

((Do you use a website that do not set up with WebMention capabilities? You can use Comment Parade.)